Hem

Svensk Spårsäkerhet AB

Säkerhet - Smidighet - Sinnesnärvaro - Samarbetsvillig

Välkommen till oss !

Några få ord om oss...


Varje resa börjar med ett steg. Många steg senare är man i mål, framme, eller klar med entreprenaden t ex. Ett av de viktigare stegen är att bestämma sig för att man SKA uppnå dessa saker, med både bra hälsa och ekonomi. Alldeles för många slarvar när det gäller planering och utförande, med följd att resultatet blir otillfredsställande. Det är där vi kommer in, åtminstone när det gäller järnväg och väg.

Vi började just denna resa med Svensk Spårsäkerhet AB 2017, men har arbetat med säkerhet på järnväg sedan 1987. Det finns ingen som kan allt, även om en del tror sig kunna det, men vi påstår att vi har lärt oss en del genom åren...

Vår varumärkesskyddade logotyp är i grunden en tavla som används på järnvägen där ett spår är avstängt för trafik p g a att arbete pågår. en så kallad hindertavla. 

Vad gör vi?

TSM, elsäkerhetsledare mm


Det finns många olika funktioner, vi har en hel del av dessa, t ex TSM,  elsäkerhetsledare, SoS-planering mm

BASTAB-utbildning


Vet ni om att det måste finnas en BASTAB-utbildad person på arbetsplatsen vid t ex spårnära grävning? Vi hjälper med utbildning!Besiktning


Vi kan hjälpa er med besiktning av era anläggningar eller jordlinor. 

HTSM


Vid större eller längre avstängningar av spår, är HTSM en funktion som vi kan tillhandahålla.Ett urval av våra projekt...


  • HTSM på Mälarbanan
  • Byggledare åt Trafikverket
  • Elarbetsansvarig maskin mm åt bl a NCC
  • Besiktningar och SOS-ledare vid diverse borrningar under järnväg
  • SoS-planerare åt bl a Skanska 

Reflexer som delades ut hösten 2019 till barn i förskola och skola i Tollarp med omnejd. 

Ungdomarna är viktiga och ibland behöver de hjälp, då tycker vi det är bra att Nattvandrarna finns. 

Julen 2019 hjälpte vi till så några fler barn kunde få en julklapp. 

Vi har högsta kredit-värdighet man kan ha på ett AB som är yngre än 10år.