Projekt

ETT URVAL AV NÅGRA PROJEKT

Brolansering Lockarp


Här hjälpte vi till med att vara SOS-ledare, TSM, elarbetsansvarig maskin samt besiktigade spåret innan trafiken återupptogs. Under lanseringen var trafiken avstängd under ett drygt dygn. Själva bron var en G/C-bro som även är anpassad för hästar. Därav planket vid sidan, för att inte hästarna ska bli rädda vid passage. Ett sådant här arbete kräver en hel del planering för att fungera. 

Byggledare Trafikverket


Att vara byggledare åt Trafikverket kan innebära mycket. I detta fall verkar vi som "byggledare ledningsärenden", vilket bl a innebär kontroll av entreprenörer som förlägger fiber i Trafikverkets vägområde. 

Ombyggnad väg samt ny G/C-väg


På detta projekt var vi verksamma som Utmärkningsansvarig samt BAS-U. Som utmärkningsansvarig gäller det att se till framförallt att trafiken flyter under vägarbetet samtidigt som de som arbetar ska skyddas. Det är en ekvation som kan verka enkel men som på vissa platser kan vara komplicerad. 

Borrning under järnväg


Många gånger behöver entreprenörer borra under järnvägen för att komma fram med t ex el, fiber eller fjärrvärme. Då krävs det förutom ett tillstånd av Trafikverket för själva förläggningen även att man har koll på att inte spåret rör sig och arbetsmiljön i järnvägsmiljön. Då kan vi hjälpa till med SOS-ledare, Tågvarnare samt besiktning före och efter arbete.